Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Konkurs Urbanistyczno-Architektoniczny

3 października 2017 Autor: admin

W ramach Konkursu Urbanistyczno-Architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Uzdrowiska Wapienne – Gmina Sękowa w termie składania prac, tj. do dnia 29.09.2017 r do Urzędu Gminy Sękowa wpłynęło 6 prac konkursowych.

Prace zostały wystawione w sali konferencyjnej w budynku OSP w Sękowej.

Sąd konkursowy jest w trakcie oceny nadesłanych prac.

Rozstrzygnięcie konkursu już 13 października 2017r.