Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Czasowa zmiana organizacji zajęć w Szkołach Podstawowych

19 października 2020 Autor: admin

Dyrektorzy  Szkół Podstawowych w Sękowej i w Siarach informują, iż w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach oraz Organem Prowadzącym, podjęta została decyzja o czasowej zmianie organizacji zajęć w szkołach.

Przejście na zdalne nauczanie obejmuje klasy 2a, 2b, 3, 4, 6b Szkoły Podstawowej w Sękowej w okresie od 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

W Szkole Podstawowej w Siarach na zdalne nauczanie zostają skierowane dzieci z klasy 3 i 4 w okresie od 20.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

Decyzja podjęta została w związku ze stwierdzonym zakażeniem COVID-19 u jednego z nauczycieli, uczącego w obydwóch szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje będą przekazywane bezpośrednio do rodziców.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie procedur zalecanych przez odpowiednie służby.