Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

CAF

Urząd Gminy w Sękowa uczestniczy w projekcie pn. „PRZEGLĄD STANDARDÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (CAF/PRI) W JST” w ramach projektu  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji jako Lidera Projektu oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jako Partnera Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest upowszechnienie metody CAF (ang. Common Assesment Framework) jako kompleksowego narzędzia zarządzania jakością w urzędach jednostek samorządu terytorialnego poprzez doradztwo i szkolenia pracowników Gminy Sękowa oraz poświadczania jakości zastosowania CAF.

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF

Sprawozdanie z wyników samooceny z wykorzystaniem modelu CAF  – załącznik

Plan komunikacji w ramach projektu CAF

Plan doskonalenia

 

 

Skip to content