Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiana na stanowisku inkasenta w sołectwie Owczary

29 kwietnia 2021 Autor: admin

Wójt Gminy Sękowa informuje, że od dnia 11 maja 2021 r. na mocy uchwały nr XXVI/274/2021 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. oraz uchwały nr XXVI/275/2021 Rady Gminy Sękowa z dnia 21 kwietnia 2021 r. na inkasenta podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz do poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla sołectwa Owczary, wyznacza się Panią Renatę Bania.

Przypominamy, że 15 maja upływa termin płatności II raty podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat można dokonywać przelewem, a także u inkasentów oraz w kasie Urzędu Gminy lub w kasie Banku Spółdzielczego – na rachunek Urzędu Gminy Sękowa Nr 93 8795 0005 2001 0021 9079 0001.