Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zakończenie remontu kapliczki w Bodakach

03/01/2023 Autor: admin_2

Dobiegł końca remont kapliczki z około 1900 r. w miejscowości Bodaki. Okres prac konserwatorskich trwał od 12.09.2022r. do 30.11.2022r. Wykonano remont dachu tj. wymianę pokrycia z gontu gdzie został powtrzymany proces niszczenia i degradacji kapliczki. Najważniejszym rezultatem przeprowadzonych robót jest przywrócenie kapliczce dawnego blasku poprzez wymianę charakterystycznego dla niej dachu oraz wykonanie nowego tynku na zewnątrz kapliczki.  Dzięki wykonanym pracą remontowym zachowano istotny element kultury i krajobrazu kulturowego Bodaków dla Pokoleń, a także nieodłączny element krajobrazu Beskidu Niskiego.

Całościowy koszt remontu wyniósł 21 500 zł z czego kwota otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego to 12 000 zł natomiast pozostała część tj. 9 500 zł to środki własne Gminy Sękowa.

 

                                               

 

Skip to content