Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXVIII Sesja Rady Gminy Sękowa

10 czerwca 2021 Autor: admin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  zawiadamiam, że zwołuję  XXVIII  SESJĘ Rady Gminy Sękowa, która odbędzie się dnia 11 czerwca  2021 r. (piątek) o godzinie 13:00 w formie stacjonarnej w Sali posiedzeń Remizy OSP Sękowa,  na którą zapraszam.

Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa w związku z pandemia Covid-19.

Transmisję online będzie można śledzić tutaj

Program:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Sękowa, która odbyła się dnia 29 kwietnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Sękowa
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy Sękowa za 2020r.:
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sękowa wotum zaufania za 2020 r.
 1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sękowa za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego:
  1. Przedłożenie sprawozdań finansowych.
  2. Przedłożenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  3. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
  4. Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wniosku komisji rewizyjnej.
  5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sękowa za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sękowa za 2020 rok.