Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Walne zebranie SGU

21 lipca 2021 Autor: admin

Dnia 15 lipca 2021 r. w Ciechocinku obradowali przedstawiciele gmin uzdrowiskowych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP. Głównym celem Walnego Zebrania SGU RP było zatwierdzenie sprawozdań za rok 2020. Spotkanie było też okazją do dyskusji na tematy ważne dla gmin uzdrowiskowych. Rozmawiano o trudnej sytuacji finansowej uzdrowisk, przyszłości uzdrowisk w po-covidowej rzeczywistości, otwarciu na nowe rynki oraz możliwości realizacji inwestycji proekologicznych w ramach programu NFOŚiGW „Klimatyczne Uzdrowiska”.