Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sękowscy Seniorzy na Międzynarodowych Senioraliach

17 września 2021 Autor: admin

16 września 2021 roku Seniorzy z Gminy Sękowa uczestniczyli w VIII Międzynarodowych Senioraliach w Krakowie. Senioralia organizowane są przez Stowarzyszenie Manko- „Głos Seniora”, we współpracy z miastem Kraków.

Senioralia to wydarzenie, którego celem jest wspieranie i zachęcanie Seniorów do aktywności, kształtowanie obywatelskich postaw, zwracanie uwagi na sprawy ważne dla Seniorów, integrowanie, a także budowanie świadomości ekonomicznej, prawnej, prozdrowotnej oraz związanej z bezpieczeństwem.

W przedsięwzięciu uczestniczyli Seniorzy, członkowie Rad Seniorów, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji seniorskich, instytucji publicznych, społecznych i prywatnych oraz przedstawiciele miast partnerskich i władz samorządowych z całej Polski.

Po Mszy Świętej w Kościele Mariackim odbyła się uroczysta Parada Seniorów- „Senior ma moc!”

Druga część imprezy zorganizowana została w Parku Jordana. Seniorzy mogli skorzystać z bezpłatnych wykładów i badań, wziąć udział konkursach.

Nie zabrakło także propozycji artystyczno- rozrywkowych. Podczas części rozrywkowej odbyły się występy artystyczne, zumba dla seniorów, pokazy mody, koncerty oraz zabawa integracyjna z DJ Wiką.

Hasłem przewodnim imprezy było hasło „ Senior ma moc!”