Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Posprzątaj z nami Małopolskę- akcja sprzątania w gminie Sękowa

27/03/2024 Autor: admin_2

Oczyścić swoją gminę z niepotrzebnych odpadów oraz wspólnie zaangażować się w poprawę estetyki lokalnych terenów – to główne cele inicjatywy sprzątania „Posprzątaj z nami Małopolskę”, która odbyła się w gminie Sękowa 25 marca. W akcji wzięli udział mieszkańcy oraz lokalne społeczności, którzy zjednoczyli siły, by uczynić swoje otoczenie bardziej przyjaznym dla wszystkich.

Inspiracją do tego przedsięwzięcia była chęć poprawy stanu czystości w gminie oraz propagowanie świadomości ekologicznej. Dzięki zaangażowaniu społecznemu i wsparciu lokalnych władz, akcja sprzątania spotkała się z dużym odzewem. Chętne osoby zgłaszały się do udziału, gotowe do działania przynosząc ze sobą worki na śmieci okazując chęć i siłę do działania.

Podczas akcji uczestnicy przemierzali różne części gminy, zbierając odpady i śmieci, które zanieczyszczały przestrzeń publiczną. Każdy z zaangażowanych mógł zobaczyć rezultaty swojej pracy, czując satysfakcję z czynnego wkładu w poprawę stanu otoczenia.

Wspólna praca i zaangażowanie społeczności w tego typu inicjatywy są kluczowe dla budowania więzi społecznych oraz dbałości o środowisko. Akcje sprzątania nie tylko poprawiają stan czystości lokalnych terenów, ale także wzmacniają poczucie wspólnoty i odpowiedzialności za własne otoczenie. Dlatego tak istotne jest kontynuowanie takich działań oraz propagowanie idei ekologicznej świadomości na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.

W akcję Sprzątania naszej gminy włączyły się następujące organizacje i grupy:

 1. Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Sękowej;
 2. Dzieci z Przedszkola „Promyczek” w Ropicy Górnej
 3. Dzieci i młodzież ze szkoły w Sękowej i szkoły w Siarach;
 4. Sołtys Sękowej Pani Lidia Kukla z grupą sołecką;
 5. Sołtys Siar Zbigniew Hajduk wraz z grupą z KGW Sołectwa Siary;
 6. Stowarzyszenie Dobrej Woli w Sękowej wraz z KGiGW Sękowa;
 7. Sołtys Krzywej Izabela Floryan z grupą sołecką;
 8. Sołtys Męciny Małej Renata Karp wraz z grupą sołecką;
 9. Grupa mieszkańców górnej Sękowej;
 10. Panie Alina Cucura i Teresa Piecuch z grupy sołeckiej w Ropicy Górnej ;
 11. Radni i pracownicy Urzędu Gminy.

Wszystkim grupom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i mimo niepewnej aury pogodowej włączenie się do akcji w tym dniu.

 

Skip to content