Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Nadanie Imienia Szkole „Pionierów Przemysłu Naftowego”

15/03/2024 Autor: admin_2

15 marca 2024 roku był dniem wyjątkowym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sękowej- nastąpiła uroczysta ceremonia nadania imienia szkole, która została nazwana im. „Pionierów Przemysłu Naftowego”.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości  przez Dyrektora Szkoły Panią Bożenę Bernasiewicz, która po chwili przedstawiła zarys historii szkoły, podkreślając jej znaczenie dla lokalnej społeczności oraz wychowawczą rolę, jaką odgrywała przez lata. Przybliżyła również historię patronów szkoły, podkreślając duże znaczenie dla rozwoju przemysłu naftowego w regionie oraz jego wkład w kształtowanie historii miejscowości.

Celebracje uświetniła część artystyczna, podczas której uczniowie szkoły zaprezentowali swoje muzyczne talenty, wyrażając tym samym swoją radość z tego wyjątkowego dnia.

Następnie nadszedł moment wprowadzenia sztandaru szkoły, który był jednym z najważniejszych punktów ceremonii. W skład pocztu sztandarowego Rady Gminy Sękowa weszli: Sztandarowy – Pan Bogusław Moroń – Przewodniczący Rady Gminy Sękowa oraz asysta w składzie: Pani Beata Śliwa – Wiceprzewodnicząca Radna Gminy Sękowa, Pani Krystyna Prokop – Radna Gminy Sękowa, przewodnicząca komisji do spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska

W duchu patriotyzmu, wszyscy uczestnicy uroczystości odśpiewali Hymn Państwowy, a po chwili zadumy, Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogusław Moroń odczytał uchwałę Rady Gminy dotyczącą nadania imienia szkole – „Pionierów Przemysłu Naftowego”.

Pani Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch uroczyście odczytała akt fundacyjny sztandaru, który stanowił ważny symbol jedności oraz dumy społeczności szkolnej. Następnie, sztandar został poświęcony przez duchownych.

Przedstawiciele Rady Gminy przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, a następnie dyrektor przekazał go Pocztowi Sztandarowemu Szkoły, reprezentowanemu przez uczniów.

Uczniowie szkoły złożyli ślubowanie, przyrzekając wierność szkole oraz sumienną naukę. W kolejnym symbolicznym akcie, nastąpiło wbicie pamiątkowych gwoździ, które stanowić będzie trwałą pamiątkę tego wyjątkowego dnia.

W trakcie ceremonii swoje przemówienie wygłosiła Wójt Gminy Pani Małgorzata Małuch. Jej słowa były pełne wdzięczności i podziwu dla zaangażowania społeczności szkolnej oraz dumy z tego, jak szkoła rozwija się i przekształca, stając się miejscem nie tylko nauki, ale także budowania wartości i świadomości historycznej.

Po zakończeniu uroczystości, sztandar został wyprowadzony. Goście mieli okazję zwiedzić wystawę poświęconą patronowi szkoły oraz zapoznać się z nowymi udogodnieniami i remontami przeprowadzonymi w szkole.

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, podczas którego wszyscy uczestnicy mieli okazję do dalszych rozmów i wspólnego świętowania.

Skip to content