Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Gmina Sękowa z dofinansowaniem wodociągu

29 kwietnia 2021 Autor: admin

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wręczenie czeków przyznających dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorządom powiatu gorlickiego. Czeki zostały wręczone przez Wicewojewodę Małopolskiego Pana Józefa Leśniaka, a Gminę Sękowa reprezentowała Wójt Gminy – Pani Małgorzata Małuch. W spotkaniu wzięła udział także Pani Barbara Bartuś Poseł na sejm RP.

Do naszego samorządu spłynie kwota pół miliona złotych, która zostanie przeznaczona na rozbudowę wodociągu w miejscowości Męcina Mała. Jest to bardzo ważna pomoc, gdyż pozwoli uruchomić te ważną dla mieszkańców inwestycję, będąca dopełnieniem porządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie Męciny Małej. W niedługim czasie rozpoczną się prace projektowe .