Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na mieszkanie chronione.

13 września 2021 Autor: admin

Gmina Sękowa w sierpniu 2021 roku uzyskała dotację w wysokości 511 583,94 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego  w ramach Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat na utworzenie mieszkania chronionego.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o pomocy społecznej, każda gmina powinna posiadać mieszkanie chronione, przeznaczone w szczególności dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Mieszkanie chronione usytuowane będzie w budynku komunalnym w miejscowości Owczary, gdzie do niedawna prowadzony był sklep spożywczy. Wartość przebudowy budynku pod potrzeby mieszkania została ostatecznie ustalona w przetargu na kwotę 637 tys. zł. Ofertę o tej wartości złożyła Firma Handlowo – Usługowo – Wytwórcza „ELBUD-2” s.c. Rafał Bugno, Monika Boczar – Bugno ul. 11 Listopada 39 38- 300 Gorlice, która wykona niezbędne prace modernizacyjne. Budynek będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła.

Przebudowa budynku w Owczarach jest jednocześnie współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu „Bliżej samodzielności”. Termin oddania mieszkania do użytku ustalono na drugi kwartał 2022 roku.

Nazwa zadania:PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ NA MIESZKANIA CHRONIONE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SĘKOWA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ  NA DZ. NR 169 W OWCZARACH, W GMINIE SĘKOWA