Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Dotacja na magazyn energii

22/04/2024 Autor: admin

Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A. Magazyny energii

w ramach Programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI na lata 2021 – 2027

 

Gmina Sękowa wraz ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE produkujących prąd na potrzeby własne mieszkańców gminy. Do projektu mogą się zgłosić właściciele budynków jednorodzinnych posiadających instalację fotowoltaiczną (z projektu wykluczona jest działalność gospodarcza i rolnicza).

Niniejsza ankieta ma na celu określenie zainteresowania uczestnictwem mieszkańców w projekcie dotyczącym budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE w ramach Priorytetu 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie 2.7 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja, typ projektu A Magazyny energii.

ankieta_dla_mieszkancóow_MAGAZYNY_ENERGII

 

Termin składania ankiet: od 19.04.2024 r. do 30.04.2024 r. w Urzędzie Gminy Sękowa (38-307 Sękowa 252), pokój 20, bądź elektronicznie na e-mail: ugsekowa@sekowa.pl.

 

Więcej informacji o warunkach naboru na stronie:

https://fundusze.malopolska.pl/nabory/7910-dzialanie-27-wsparcie-rozwoju-oze-dotacja-typ-projektu

Skip to content