Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Budowa chodników w Siarach i Małastowie

08/05/2023 Autor: admin

Wizyta na dwóch inwestycjach chodnikowych tj. w Siarach i Małastowie pokazuje znaczący stopień zaawansowania robót.

W toku prowadzonych prac w Siarach powstaje niezbędna kanalizacja deszczowa, prowadzone są również roboty związane z wykonaniem ścieżki spacerowej, która w całości będzie ułożona z kostki brukowej.

Cały projekt obejmuje stworzenie aż 2130 metrów ścieżki przy drodze prowadzącej z Siar do Owczar (droga powiatowa nr 1493K). Wykonaniem zadania zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Familia”.

Całkowita wartość zadania przekracza 2,6 miliona złotych, a projekt jest współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.

Budowa ścieżki to nie jedyna inwestycja w tym ciągu drogi. Jeszcze w pierwszym półroczu tego roku planowane jest położenie nowej nawierzchni, którą zrealizuje Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Równolegle Gmina Sękowa buduje nowy chodnik przy drodze wojewódzkiej 977 w miejscowości Małastów. Na placu budowy również widać zaawansowanie robót budowlanych.  Wykonawcą tego zadania jest Zakład Usługowo Produkcyjno Handlowy „HAŻBUD”.  Zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego, koszt zadania to 1 094 900,00 zł brutto.

 

Skip to content