Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
22 wtorek

Zebranie wiejskie wsi Męcina Wielka

Data rozpoczęcia: 2020-09-22 Data zakończenia: 2020-09-22

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego odbędzie się zebranie wiejskie

Męcina Wielka – 22.09, godz. 17:00 – świetlica wiejska