Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
16 środa

Zebranie wiejskie wsi Małastów

Data rozpoczęcia: 2020-09-16 Data zakończenia: 2020-09-16

Informujemy, że w związku z koniecznością dokonania podziału środków w ramach funduszu sołeckiego w najbliższych dniach odbędą się zebrania wiejskie w  w Małastowie.

Małastów – 16.09 godz. 18:00 – Świetlica wiejska