Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Wrzesień
15 piątek

Zebranie wiejskie sołectwa Ropica Górna

Data rozpoczęcia: 2017-09-15 Data zakończenia: 2017-09-15

Zebranie wiejskie sołectwa Ropica Górna. Wójt Gminy Sękowa zaprasza zebrania wiejskie w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego na 2018 r. oraz w sprawach bieżących wsi.