Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zwolnienia podatkowe – aktualizacja

10/05/2020 Autor: admin

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – PODATKI

Szanowni Państwo, w związku z epidemią wirusa SARS-Co V-2 przygotowaliśmy rozwiązania, które pozwolą przetrwać ten najtrudniejszy okres naszym lokalnym przedsiębiorcom. Wielu z was znalazło się obecnie w bardzo ciężkiej sytuacji za sprawą rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, zmuszającego do zawieszenia lub ograniczenia prowadzonych działalności.

Wychodząc naszym przedsiębiorcom naprzeciw, Rada Gminy w Sękowej podjęła Uchwałę
w sprawie zwolnień oraz przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-Co V-2).

O pomoc na podstawie UCHWAŁY NR XIV/168/2020 RADY GMINY SĘKOWA z dnia 17 kwietnia 2020 r. będzie można się ubiegać po jej wejściu w życie tj. po 14 dniach od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Niezbędne druki, najważniejsze dane oraz informacja o publikacji zostaną zamieszczone na stronie www.sekowa.pl .

UWAGA, OD DZIŚ, 11-05-2020 MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ULGĘ W PODATKACH

Najważniejsze informację dotyczące powyższej uchwały:

 1. Okres zwolnienia: od 01 kwietnia 2020 r. do 31 czerwca 2020 r.
 2. Ubiegając się o zwolnienie, wraz z wnioskiem należ złożyć korektę informacji lub deklaracji podatkowej. Dokumenty skład się najpóźniej do 15 lipca 2020r.
 3. Ubiegając się o przedłużenie terminu płatności, wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie płatności raty podatku.

 

 1. Uchwała przewiduje dwa rodzaje zwolnienia:
 2. Całkowite zwolnienie od podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w wysokości 100%, przysługuje Przedsiębiorcom, których dotyczy całkowity zakaz wykonywania działalności w okresie obowiązywania epidemii.
 3. Zwolnienie w wysokości 50%podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność usługową lub handlową (za wyjątkiem handlu artykułami spożywczymi) po spełnieniu warunku:
 • przychód netto (bez podatku VAT) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za ten miesiąc 2020r. którego dotyczy wniosek (kwiecień, maj lub czerwiec 2020r.) był co najmniej o 30 % niższy od przychodu netto (bez podatku VAT) uzyskanego z działalności gospodarczej w analogicznym miesiącu 2019r.

 

 1. Dodatkowo zaproponowano również możliwość przesunięcia terminów płatności podatku od nieruchomości związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w następujący sposób:
 2. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom nieposiadającym osobowości prawnej:
 • termin płatności podatku od nieruchomości przypadający na dzień 15 maja 2020r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020r.
 • termin płatności podatku od nieruchomości przypadający na dzień 15 czerwca 2020r. przedłuża się do dnia 30 września 2020r.
 1. osobom fizycznym:
 • termin płatności podatku od nieruchomości przypadający na dzień 15 maja 2020r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020r.

Pod jednym warunkiem:

 1. jeżeli przychód netto (bez podatku VAT) uzyskany z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku był co najmniej o 30 % niższy w porównaniu do przychodu netto (bez podatku VAT) uzyskanego w analogicznym miesiącu 2019r.

 

 1. Niezbędne załączniki:

 

Skip to content