Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiana siedziby działu świadczeń rodzinnych GOPS

28 lipca 2017 Autor: admin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sękowej informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku zmianie ulega siedziba Działu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego ”500+”.

Obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego „500+” będzie prowadzona w budynku administracyjnym byłej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w centrum wsi Sękowa pod numerem 267.

Pozyskane pomieszczenia dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mają usprawnić oraz poprawić komfort obsługi mieszkańców naszej gminy.