Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zmiana numerów telefonicznych

12/09/2023 Autor: admin

Informujemy, że nastąpiła zmiana wewnętrznych numerów  telefonów w Urzędzie Gminy Sękowa.

 

NUMER

WEWNĘTRZNY

BEZPOŚREDNI
NUMER ZEWNĘTRZNY

Referat budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

mgr Justyna Świerz

60

18 3519 060

Stanowisko ds. bezpieczeństwa ludności, spraw wojskowych i obronnych, gospodarowania budynkami publicznymi i nieruchomościami

mgr Jan Szczepański

62

18 3519 062

Stanowisko ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku, gospodarki leśnej: mgr Magdalena Kimla

63

18 3519 063

Stanowisko ds. planu zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, uzdrowiska i zabytków:
mgr  Katarzyna Wrzesińska

64

18 3519 064

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste

Helena Walewska
Renata Wojnarska

65

18 3519 065

Zespół Inwestycji i Zamówień Publicznych

Urszula Przybyłowicz
Angelika Rak-Nowak

66

18 3519 066

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

67

18 3519 067

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej – Świadczenia rodzinne

Danuta Skrypak
Zofia Stanuch
Magdalena Mendrygał

68

18 3519 068

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej – księgowość

Ewa Gubała
Ewa Drab

69

18 3519 069

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej – kierownik

Anna Cieśla

79

18 3519 079

Sekretariat

70

18 3519 070

Sekretarz Gminy

Michał Diduch

71

18 3519 071

Wójt Gminy

Małgorzata Małuch

72

18 3519 072

Skarbnik Gminy

Katarzyna Rak-Wachowska

74

18 3519 074

Referat Finansowo Budżetowy

główny księgowy: Tomasz Apola
Mariola Szarowicz
Justyna Drzymała
Ewelina Stawarska

75

18 3519 075

Podatki

77

18 3519 077

Promocja

78

18 3519 078

GOPS Kierownik

79

18 3519 079

 

Skip to content