Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Zaproszenie do konsultacji

3 listopada 2017 Autor: admin

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sękowa w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sękowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Informacja o przebiegu konsultacji

Zaproszenie do konsultacji