Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy Sękowa

19 maja 2017 Autor: admin

15 maja 2017 r. odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Sękowa pod przewodnictwem Marii Wyżkiewicz. W programie sesji znalazł się miły akcent wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego i literackiego dotyczącego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sękowa na lata 2016 – 2022. Pani Wójt Małgorzata Małuch i Dyrektorzy szkół Pan Bogusław Diduch i Bożena Bernasiewicz wręczyli nagrody rzeczowe i dyplomy w  kategoriach: KONKURS LITERACKI i KONKURS PLASTYCZNY pn GMINA MOICH MARZEŃ

Radni i zebrani goście mogli podziwiać wywieszone prace plastyczne laureatów i wysłuchać zwyciężczynię konkursu literackiego „Gmina moich marzeń” –  Uczennicę Zespoły Szkół w Siarach Patrycję Belczyk.  Przewodnicząca Rady Gminy Maria Wyżkiewicz w imieniu Rady Gminy podziękowała za udział w konkursie i pogratulowała zwycięzcom. Pani Wójt Małgorzata Małuch wyraziła słowa uznania za piękne prace, które mogą być inspiracją w dalszym rozwoju gminy.

W programie sesji znalazły się również zmiany w tegorocznym budżecie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą Rada Gminy dostosowała do aktualnego budżetu. Podjęto również zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Krzywa dla działek nr 87/5, 89/22 z wniosku osoby prywatnej i na jej koszt.

Ważnym punktem w porządku obrad było przyjęcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Sękowa na lata 2016- 2022. Założenia programu wraz z projektami, które zakładamy do zrealizowania przedstawił Piotr Jasion właściciel firmy, która przygotowywała program. Gminny Program Rewitalizacji podlegał konsultacjom.  Można było zgłaszać do niego dodatkowe wnioski i uwagi. Zostały one uwzględnione w przyjętym Programie.

Stałym punktem porządku obrad są interpelacje Radnych i odpowiedzi. Na tej sesji radni interpelowali i pytali  m.in. o chodnik i oświetlenie w Siarach, o uzgodnienia dotyczące remontu drogi powiatowej Ropica Górna – Bartne, o wodociąg w przysiółku Ćwierci w Sękowej, a także o oświetlenie w Męciankach.

Ponadto w sesji uczestniczył Pan Karol Tenerowicz – członek Zarządu Powiatu Gorlickiego, który poinformował o aktualnych wspólnych z powiatem sprawach.