Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

XIX Uroczysta Sesja Rady Gminy

30/12/2016 Autor: admin

29 grudnia 2016 roku odbyła się XIX sesja Rady Gminy Sękowa, której głównym tematem było uchwalenie budżetu Gminy Sękowa na 2017 rok. Sesję prowadziła Pani Przewodnicząca Maria Wyżkiewicz.

W pierwszej części obrad Rada Gminy wysłuchała sprawozdania międzysesyjnego Wójta Gminy oraz skorygowała uchwałą tegoroczny budżet / do pobrania prezentacja /. Następnie przystąpiono do procedury związanej z uchwaleniem budżetu Gminy Sękowa na rok 2017. Wójt Gminy Sękowa przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła najważniejsze składniki planu finansowego na 2017 r. oraz najważniejsze planowane inwestycje. Przyszłoroczny budżet jest przygotowany z myślą o nowym okresie finansowania  z Unii Europejskiej. Wójt Gminy Małgorzata Małuch powiedziała, że  planuje rozwój gminy poprzez stworzenie warunków dla nowych inwestorów i dla mieszkańców. Znaczną część nakładów inwestycyjnych zaplanowano przeznaczyć na rozwój bazy turystycznej i infrastruktury uzdrowiskowej. Skarbnik Gminy  Joanna Drypczak przedstawiła uchwały RIO w Nowym Sączu w opiniujące pozytywnie projekt przyszłorocznego budżetu gminy. Rada wysłuchała opinii Komisji Budżetowej na temat projektu budżetu.

Budżet został przyjęty jednogłośnie. Dochody i wydatki budżetu stanowią około 22 mln. złotych, w tym wydatki majątkowe to około 4 mln. zł. W przyszłym roku na terenie naszej gminy zaplanowano realizacje ponad 40 inwestycji. W budżecie przewidziano również sporą nadwyżkę operacyjną ponad 1,6 mln. zł. Tak skonstruowany budżet gwarantuje sprawność funkcjonowania instytucji gminnych oraz realizację inwestycji oczekiwanych przez mieszkańców i turystów.

Rada przyjęła również Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sękowa na lata 2017 – 2026.

W programie sesji znalazła się także uchwała regulująca przyznawanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych a także  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.

O godzinie 14:00 odbyła się uroczysta świąteczna część sesji, na którą przybyli Poseł na Sejm RP Elżbieta Borowska, Starosta Gorlicki Karol Górski, Radni Powiatu Gorlickiego w osobach Pana Karola Tenerowicza i Marka Ludwina, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych i pracownicy Urzędu Gminy. W wystąpieniach głos zabrała pani Wójt Małgorzata Małuch która podziękowała zebranym za życzliwość i współprace w mijającym roku. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, którzy życzyli dalszego prężnego rozwoju gminy, a także przekazali wszystkim życzenia noworoczne.

W części artystycznej spotkania z okolicznościowym przedstawieniem wystąpili:  dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Siarach przy akompaniamencie pana Mirosława Bogonia oraz Kazimierza Halucha przygotowane przez Panią Małgorzatę Markowicz. Występy artystów wprowadziły prawdziwie świąteczny nastrój wśród uczestników Sesji.
Po wystąpieniach i przemówieniach nadszedł czas na tradycyjne śpiewanie kolęd, w życzliwej i pełnej nadziei atmosferze, przekazywano sobie nawzajem życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym 2017 Roku.

Skip to content