Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wyniki wyborów samorządowych

23 października 2018 Autor: admin

Wyniki wyborów samorządowych:

Wójtem Gminy Sękowa na kadencje 2018 – 2023  została Małgorzata Małuch zdobywając 1450 głosów (65% poparcia), kandydat Damian Kukuła zdobył 769 głosów.

Radnymi Gminy Sękowa na kadencje 2018 – 2023 zostali: Jan Krygowski, Damian Kukuła, Eugeniusz Połeć, Bogusław Moroń, Krystyna Prokop, Anna Bernasińska, Eugeniusz Wal, Jan Bodak, Beata Śliwa, Katarzyna Tokarz, Zbigniew Myślicki, Maria Połeć, Marzena Liana, Anita Ziemba, Robert Belczyk, zdobywając następującą liczbę głosów:

 

Nr okręgu wyborczego Komitet zgłaszający Imię i nazwisko kandydata Liczba zdobytych głosów
Okręg nr 1 KW PSL Agnieszka Katarzyna TRAJDOS 40
  KWW MRS Jan KRYGOWSKI 144
Okręg nr 2 KW PSL Damian Piotr KUKUŁA 122
  KWW MRS Marta Grażyna BĄCZALSKA 85
Okręg nr 3 KW PSL Jadwiga KSIĄŻEK 42
  KWW MRS Eugeniusz Aleksander POŁEĆ 120
Okręg nr 4 KW PSL Robert Grzegorz RYBCZYK 88
  KWW MRS Bogusław Józef MOROŃ 131
Okręg nr 5 KW PSL Beata Zofia STĘPIEŃ 56
  KWW MRS Krystyna PROKOP 134
Okręg nr 6 KW PSL Edward SKUBA 56
  KWW MRS Anna Halina BERNASIŃSKA 112
Okręg nr 7 KW PSL Krystyna Renata NOWAK 23
  KWW MRS Eugeniusz WAL 71
Okręg nr 8 KW PSL Julian FELENCZAK 48
  KWW MRS Jan BODAK 97
Okręg nr 9 KW PSL Marta Teresa DEĆ 34
  KWW MRS Beata Urszula ŚLIWA 95
Okręg nr 10 KW PSL Jolanta Marta WOJTECZEK 33
  KWW MRS Katarzyna Barbara TOKARZ 79
Okręg nr 11 KW PSL Bartosz Edmund DZIEDZIC 38
  KWW MRS Zbigniew Marek MYŚLICKI 122
Okręg nr 12 KW PSL Jolanta Agata KUKUŁA 27
  KWW MRS Maria POŁEĆ 43
Okręg nr 13 KW PSL Zenon Wiesław DUSZA 50
  KWW MRS Marzena Aniela LIANA 65
Okręg nr 14 KW PSL Anita Agnieszka ZIEMBA 53
  KWW MRS Tomasz Krzysztof RYBCZYK 46
Okręg nr 15 KW PSL Stanisław MYSZKOWSKI 63
  KWW MRS Robert Wojciech BELCZYK 74