Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wykonanie i dostawa gadżetów w ramach projektu pn.: „Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”

13/10/2022 Autor: Kinga Szloch

Szczegóły i dokumenty postępowania są dostępne na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130411 

Skip to content