Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Współpraca Transgraniczna

16/12/2014 Autor: admin
W dniu 16 grudnia w Domu Zdrojowym w Wapiennem po raz drugi odbyła się konferencja pogłębiająca relacje i umacniająca współpracę na polsko słowackim pograniczu. Tematem przewodnim konferencji była współpraca w zakresie rozwoju turystyki, wspólnej promocji w odniesieniu do realizowanego projektu „ Współpraca transgraniczna – rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki”.
Prezentacji i podsumowania projektu dokonała Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Przedstawiając partnerów projektu oraz podstawowe informacje o projekcie. Pani Wójt nawiązując do współpracy transgranicznej wymieniła produkty, które niewątpliwie wpływają na rozwój turystyki, wzajemne relacje i wspólna ofertę turystyczną. Sporo uwagi zostało poświęcone architekturze drewnianej i obiektom wpisanym na listę UNESCO.
W swoim wystąpieniu wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska Dawid Lasek, nawiązując do prezentacji projektu przedstawił założenia promocyjne Euroregionu Karpaty. Moderator podkreślał, że podstawą promocji musi być wspólna marka regionu Karpat oparta na autentycznym dziedzictwie kulturowym. Następnie przedstawiciel Kancelarii Doradczej „Synergia” prezes Piotr Lutek mówił o oczekiwaniach współczesnego turysty oraz sposobie docierania do odbiorcy i wspólnej promocji. Na zakończenie pierwszej części wystąpień głos zabrał przedstawiciel regionu podhalańskiego senator i radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Franciszek Bachleda – Księdzularz który mówił o doświadczeniach związanych z promocją regionu podhalańskiego oraz ścieżce proceduralnej wzajemnej promocji. Druga część wystąpień była poświęcona lokalnym zasobom kulturowym które musza być wykorzystane we wspólnej promocji. Na zakończenie głos zabrał dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej   „Beskid Zielony” Robert Łętowski który podsumowując stwierdził, że od małej transgranicznej współpracy się zaczyna ale skończyć trzeba na promocji całego regionu Karpat.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, organizacji turystycznych z Polski i Słowacji.
Skip to content