Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Współpraca Transgraniczna

8 lutego 2015 Autor: admin

Projekt „Współpraca transgraniczna – rozpoznawalny klucz rozwoju turystyki” został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka na lata 2007- 2013, w osi priorytetowej 2 – Rozwój społeczna – gospodarczy w temacie 1 – rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.

W wyniku realizacji projektu powstała dodatkowa infrastruktura turystyczna w transgranicznym regionie Beskidu Niskiego. Projekt obejmował swoim zasięgiem jeden z najpiękniejszych fragmentów Karpat: Beskid Niski. Obszar o wyjątkowej architektury drewnianej, unikalnym dziedzictwie historycznym, oraz niepowtarzalnych walorach przyrodniczych.

O bogatej spuściźnie Polsko-Słowackiego pogranicza mówią cenne zabytki architektury drewnianej, budowle sakralne oraz przydrożne krzyże, figurki i kapliczki.

Przemierzając liczne szlaki: piesze, konne, narciarskie i rowerowe podziwiać można piękną przyrodę, liczne uzdrowiska bazujące na naturalnych wodach mineralnych. Warto odwiedzić gospodarstwa agroturystyczne i poznać regionalne smaki zaklęte w regionalnych potrawach, ludowych zwyczajach i muzyce.

Działania w projekcie są skierowane na wzmocnienie infrastruktury turystycznej w transgranicznym regionie Beskidu Niskiego.

Projekt został zaplanowany jako sekwencja różnych działań, w wyniku, których powstanie m.in. transgraniczny przewodnik turystyczny oraz strona internetowa.  Projekt poprzez realizowane działania przyczynił się do:

 

 1. Rozwijania turystyki , wspieranie, wzmacnianie oraz intensyfikacja kontaktów transgranicznych za pośrednictwem organizowanych wspólnych działań, spotkań, warsztatów itp.
 1. Wzajemne zbliżanie obu tradycji kulturowych oraz różnic narodowych.
 2. Przełamywanie barier językowych na pograniczu słowacko – polskim.

 

Działania w Projekcie:

Gmina Sękowa PW:

 1. Budowa ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Sękówka o dł.971 m.,
 2. Budowa miejsca wypoczynkowego (o pow. 100 m2) w ciągu spacerowym, z mała architekturą
 3. Budowa ścieżki zdrowia, z placem zabaw:
 4. tablice informacyjne i pamiątkowych
 5. organizacja 2 konferencji

 

Gmina Hervartov PP1: – działania:

 1. Remont amfiteatru w centrum Hervartova (stois.wystawowe,altana,widownia,utw.terenu,ogrodzenie,kosze),
 2. Budowa wieży widokowej,
 3. Stworzenie 4 miejsc wypoczynku z małą architekturą
 4. tablice informacyjne i pamiątkowe
 5. strona internetowa
 6. materiały promocyjne
 7. organizacja 1 seminarium

 

Mikroregion Makovica PP2: – działania:

stworzenie wielofunkcyjnych ścieżek spacerowych o długości ok. 60 km, łączących się z polskimi ściężkami w przygranicznych miejscowościach Blechanrka i Konieczna w tym:

 1. montaż 56 szt. tablic kierunkowych
 2. montaż 18 tablic informacyjnych stworzeniu 8 miejsc wypoczynku na ścieżkach – zamontowanie ławek i stołów,
 3. budowa 2 miejsc biwakowych – z małą architekturą
 4. tablice informacyjne i pamiątkowe
 5. strona internetowa
 6. materiały promocyjne
 7. organizacja warsztatów