Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Wolontariat młodzieży z Siar

26 stycznia 2015 Autor: admin

Od września 2009 roku w Zespole Szkół w Siarach pod opieką p. Małgorzaty Markowicz działa grupa wolontaryjna, która od września 2012 r. weszła w struktury gorlickiego LCW przekształcając się w Szkolny Klub Wolontariatu. Wolontariusze działają całorocznie np. odwiedzając systematycznie pensjonariuszy DPS-u w Sękowej oraz starszych mieszkańców Siar, a także prowadzony jest wolontariat akcyjny, który na stałe współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Sprawne Smoki, Stowarzyszeniem Wiosna i pomaga w organizacji lokalnych imprez np. na rzecz osób z niepełnosprawnością. Jedną z ważniejszych inicjatyw jest przygotowywanie już od 4 lat przez społeczność szkolną Szlachetnej Paczki. W 2013-2014 r. grupa brała udział w programie „Wolontariat Edukacją Obywatelską”, w ramach którego odbyły się szkolenia m.in. w Jodłówce Tuchowskiej. Obecnie grupa liczy 14 wolontariuszy.

. Uczniowie SKW w Siarach są pełni pasji i zaangażowania, a praca wolontaryjna stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Więcej informacji na stronie ZSZ w Siarach.