Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ważna informacja

25/01/2024 Autor: admin

W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach  o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia dostarczonej przez MPGK w Gorlicach informujemy, że GZGK w Sękowej z chwilą otrzymania informacji zamknął dopływ wody z miasta dla mieszkańców Sękowa.

Zbiorniki- magazyny wody zostały uzupełnione z własnego ujęcia, dlatego prosimy o racjonalne  korzystanie z wody poprzez je ograniczenie do minimum. Jeżeli zapas wody zostanie opróżniony zostaną podstawione zbiorniki z wodą pitną  w określonych miejscach i wydany stosowny komunikat.

GZGK w Sękowej

Skip to content