Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego

3 października 2019 Autor: admin

WÓJT GMINY SĘKOWA oraz ZARZĄD OSP SĘKOWA zapraszają Mieszkańców na uroczystość poświęcenia i przekazania  nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowej która odbędzie się 5 października 2019 r. (sobota) w Sękowej.

.

Program uroczystości:

11:00 – Msza św. w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Sękowej

12:00 – Apel przy budynku remizy OSP w Sękowej

– Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Sękowa

Średni samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy z napędem 4×4 Renault D16, został zakupiony dla jednostki OSP w Sękowej za 811 923,00 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

– dotacja z budżetu Gminy Sękowa – 350 000,00 zł,

– dotacja z Krajowego Systemu Ratowniczo  – Gaśniczego – 100 000,00 zł,

– dotacja z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – 310 000,00 zł,

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego woj. Małopolskiego – 50 000,00 zł,

– wkład własny OSP Sękowa – 1 923,00 zł.

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”