Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Umowa na modernizację drogi Siary – Owczary podpisana

22 listopada 2022 Autor: admin_2

W piątek 18 listopada w Starostwie Powiatowym w Gorlicach podpisane zostały umowy na wykonanie kolejnych zadań drogowych. W umowie, która opiewa łącznie na kwotę 9 233 816,14 zł. na remont pięciu dróg powiatowych znalazła się inwestycja polegająca na modernizacji drogi powiatowej nr 1493K Siary – Owczary.

Zadanie polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego dróg poprzez rozbiórkę istniejącej, zniszczonej warstwy bitumicznej, wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne, odtworzeniu stabilizacji, odtworzenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego. Zostanie odtworzona nawierzchnia asfaltowa, pobocza i odmulone rowy. W ramach kosztów zadania zakłada się pokrycie kosztów pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji został określony 2023 r., natomiast wykonawcą zadania pędzie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe GODROM Sp. z o.o.

W podpisaniu umów uczestniczyli Senator RP Wiktor Durlak, Starosta Gorlicki Maria Gubała, Wicestarosta Stanisław Kaszyk, członkowie Zarządu Powiatu Michał Diduch, Jerzy Nalepka, Adam Urbanek, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Roman Dziubina, radny Ryszard Guzik, dyrektor PZD Rafał Wojna oraz przedstawiciele wykonawcy PDM GODROM sp. z o.o.