Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

UDZIELENIE I OBSŁUGA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W KWOCIE 5 036 000,00 ZŁ

19/10/2022 Autor: Kinga Szloch

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na
stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/674186

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
(m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia
SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/674186

Skip to content