Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Światowy Dzień Autyzmu w Szkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sękowej- Wspólne obchody i świadomość.

26/04/2024 Autor: admin_2

Dziś, 26 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Pionierów Przemysłu Naftowego obchodzono Światowy Dzień Autyzmu, święto, które przypada na dzień 2 kwietnia mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz promowanie akceptacji i zrozumienia dla osób z tym zaburzeniem.

Uroczystość rozpoczęła się serdecznym przywitaniem przez Dyrektor Szkoły, Panią Bożenę Bernasiewicz, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości: Wójta Gminy Sękowa Panią Małgorzatę Małuch, Sekretarza Gminy Pana Michała Diducha, Skarbnika Gminy Panią Katarzynę Rak -Wachowską, Dyrektora Szkoły im. Władysława Długosza w Siarach Panią Renatę Karwat, Dyrektora Gminnej Biblioteki w Sękowej Panią Małgorzatę Mentel, Kierownika Centrum Usług Oświatowych Panią Renatę Wasylczak, wszystkich nauczycieli oraz dzieci ze Szkoły i Samorządowego Przedszkola w Sękowej. Następnie głos zabrała Pani Wójt Gminy, która po swoim przywitaniu uroczyście rozpaliła symboliczny ogień, oficjalnie ogłaszając tym samym dzień otwarty.

Podczas obchodów nie zabrakło również ważnych działań edukacyjnych. Dzieci miały okazję uczestniczyć w czytaniu książek, które nie tylko dostarczały im radości, ale również przyczyniały się do budowania zrozumienia i akceptacji dla różnorodności. W ten sposób promowana była również integracja społeczna oraz rozwijana umiejętność empatii wśród najmłodszych.

Kulminacyjnym momentem obchodów był wspólny taniec wszystkich dzieci, który symbolizował jedność i wspólnotę, niezależnie od różnic. Ostatecznie, ceremonię zakończył symboliczny gest, gdy płomień, który symbolizował siłę i determinację osób z autyzmem, został uroczyście zgaszony przez Sekretarza Gminy, Pana Michała Diducha, w asyście Pani Dyrektor.

Wydarzenie to nie tylko stanowiło okazję do świętowania, ale przede wszystkim do budowania świadomości i zrozumienia dla osób z autyzmem w naszej społeczności. Pokazało również, że poprzez wspólną integrację i akceptację możemy stworzyć otoczenie, które jest bardziej przyjazne i wspierające dla wszystkich jej członków.

Światowy Dzień Autyzmu to czas refleksji i działania. Dzięki takim inicjatywom jak ta, możemy krok po kroku budować bardziej zrozumiałe i wspierające społeczeństwo dla wszystkich, niezależnie od różnic.

Skip to content