Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

13/05/2023 Autor: admin_2

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”

SERDECZNIE ZAPRASZA

do udziału w spotkaniu podsumowującym konsultacje społeczne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027 (LSR).

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., (tj. wtorek),  w godz. 13:00 – 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach,  przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice (Sala posiedzeń nr 104).

 

Podczas spotkania zostaną omówione:

  • zdiagnozowane potrzeby rozwojowe oraz potencjał obszaru LGD
  • proponowane cele strategii oraz zakładane rezultaty
  • proponowane przedsięwzięcia
  • proponowane grupy docelowe odbiorców działań zawartych w strategii
  • zdiagnozowane na obszarze LSR grupy osób w niekorzystnej sytuacji – propozycje systemu zarządzania, monitorowania i ewaluacji LSR – propozycje planu finansowego LSR.

LSR posłuży jako narzędzie do pozyskania środków przeznaczonych  na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Gorlickiego.

Operacja mająca na celu: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6B) współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: zrealizowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

Skip to content