Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Stoiska wystawiennicze na trakcie węgierskim w Sękowej.

28 marca 2019 Autor: admin

Przez teren gminy Sękowa  przebiegał szlak węgierski, którym przemieszczali się kupcy przewożący towary z Słowackiego Bardejowa i dalej z Koszyce, Preszów, czy Egeru na Węgrzech. Do dzisiaj na terenie gminy Sękowa funkcjonują nazwy „Droga Węgierska”- u podnóża Magury Małastowskiej czy „Szlabant” na granicy miejscowości Siary gdzie pobierano „myto”- czyli opłatę wjazdową.

Szlak węgierski był  jedynym środkiem ówczesnej  ludzkiej komunikacji i nośnikiem przemian cywilizacyjnych motorem przemian wpływających  na rozwój rzemiosła.  W miejscowościach wzdłuż szlaku powstawały targi i jarmarki umożliwiające wymianę towarów.  Namiastką dawniejszych jarmarków jest 10 stoisk wystawiennicze do prezentacji  rękodzieła, wyrobów  rzemieślniczych i kulinarnych. Istnieje także możliwość wystąpienia w strojach ludowych. Powstałe w ramach projektu stoiska wystawiennicze stwarzają doskonałe warunki do promocji dziedzictwa kulturowego, kulinarnego gminy Sękowa.  Stoiska są ogólnodostępne i nieodpłatne.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z możliwości prezentacji swoich produktów regionalnych zarówno spożywczych jak i rzemieślniczych- tel. 791 55 37 71.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Budowa infrastruktury wystawienniczej  do promocji dziedzictwa regionalnego Gminy Sękowa” mające na celu tworzenie warunków do rozwoju dziedzictwa Gminy Sękowa  poprzez budowę stoisk wystawienniczych i zakup strojów ludowych współfinansowana
jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.