Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Spotkanie w sprawie zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

02/02/2023 Autor: admin_2

W dniu 1 lutego na terenie Gminy Sękowa odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Rzeszowie dotyczące przygotowanego dokumentu dotyczącego planów zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 oraz Ostoja Magurska PLH180001. Obszary te w części położone są na terenie naszej gminy.

Wykonawcą planu zadań ochronnych na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest Przedsiębiorstwo Państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Przemyślu.

Projekt planu sporządza sprawujący nadzór nad obszarem regionalny dyrektor ochrony środowiska. W procesie tym konieczny jest udział osób i podmiotów prowadzących działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000.

Podczas spotkania omówiono ogólne założenia planu zadań ochronnych, a także skupiono się na potencjalnych zagrożeniach dla obszarów ochrony. Projektowany plan zadań ochronnych znacząco ułatwi zarządzanie zagospodarowaniem przestrzennym oraz ocenę wpływu planowanych przedsięwzięć na obszary Natura 2000.

W niedługim czasie rozpoczną się konsultacje społeczne przedstawionych projektów planów zadań ochronnych, w trakcie których istnieje  możliwość wnoszenia uwag i wniosków ze strony ogółu społeczeństwa. Podczas planowanych spotkań będzie można szczegółowo zapoznać się z przygotowywanym projektem planu.

 

Skip to content