Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Spotkanie Noworoczne

06/02/2024 Autor: admin_2

W dniu 05.02.2024 roku w Gospodzie Magurskiej odbyło się Spotkanie Noworoczne podsumowujące dokonania minionego 2023 roku. To wydarzenie, skupiające mieszkańców i przyjaciół z okolicznych miejscowości.

Wieczór rozpoczęto akcentem muzycznym zespołu „Nie rób Siary” ze Siar utworem Budki Suflera- „Takie Tango”, który uświetniał swoją muzyką wczorajsze wydarzenie.  Spotkanie Noworoczne poprowadziła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sękowej Iwona Tumidajewicz, która z wielkim entuzjazmem powitała przybyłych gości m.in. Panią Poseł  Urszulę Nowogórską, Dyrektora Biura Poselskiego Mirosława Zygmunta, Radnych Gminy Sękowa na czele z Panem Przewodniczącym Bogusławem Moroniem, Pana Sekretarza Gminy Sękowa Michała Diducha jak i Skarbnik Gminy Sękowa Panią Katarzynę Rak- Wachowską. Powitano również Starostę Gorlickiego Panią Marię Gubałę, Radnego Rady Powiatu Gorlickiego Pana Marka Ludwina oraz Pana Adama Urbanka, Przewodniczącego Rady Gminy Biecz Pana Grzegorza Nosala oraz Przewodniczącego Gminy Gorlice Pana Mieczysława Skowrona. 

W kolejnej części głos zabrała Gospodarz Gminy Sękowa Pani Wójt Małgorzata Małuch, która podkreśliła że przede wszystkim to czas podziękowań osobom, którzy aktywnie wspierają Gminę Sękowa w działaniach rozwojowych, a w szczególności podziękowania kierowała na ręce Staroście Gorlickiemu Pani Marii Gubale. Wójt Gminy zaprezentowała dokonania, zrealizowane inwestycje, a także wydarzenia, które działy się na terenie naszej gminy w minionym 2023 roku.

Nie zabrakło również wyróżnień osób zasłużonych dla naszej społeczności lokalnej. Rozstrzygnięto plebiscyt, w ramach którego wyróżniono pięć kategorii :

  • Turystyka
  • Kultura
  • Sport
  • Przedsiębiorca
  • Działania Społeczne

Wszystkim wyróżnionym składamy Serdeczne gratulacje i życzymy ogromnej motywacji do dalszych działań.

Wydarzenie to stanowiło doskonałe podsumowanie minionego roku, jednocześnie dając nadzieję na kolejne wspólne chwile i wyzwania, jakie przyniesie przyszłość.

zobacz także: Podsumowanie Roku 2023

 

Skip to content