Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

I Sesja Rady Gminy Sękowa

01/12/2014 Autor: admin
W dniu 1 grudnia 2014 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Sękowa. Obrady otworzył radny senior Marian Połeć. Następnie radni VII kadencji złożyli uroczyste ślubowanie oraz odebrali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Anny Durlak zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Sękowa.
Ślubowanie złożyła także Pani Wójt Małgorzata Małuch – wybrana na kolejną, trzecią kadencję. W wystąpieniu Pani wójt podziękowała za wysokie poparcie w wyborach i zapewniła, żze nadal będzie pracować dla dobra i ku zadowoleniu mieszkańców gminy Sękowa.Kolejnym punktem sesji był wybór przewodniczącego Rady Gminy Sękowa. Wybrana została Pani Maria Wyżkiewicz (nie miała kontrkandydatów). Wiceprzewodniczącym Rady Gminy został Pan Bogusław Moroń. Obie kandydatory w głosowaniu tajnym uzyskały bezwzględną większość.

Na sesji dokonano wyboru składów osobowych komisji rady oraz wybrano ich przewodniczących:

KOMISJA REWIZYJNA: Pan Marian Połeć
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, GOSPODARKI FINANSOWEJ, BUDOWNICTWA I MIENIA KOMUNALNEGO: Pani Beata Śliwa
KOMISJA DS. OŚWIATY, ZDROWIA, SPORTU, TURYSTYKI I UZDROWISKA: Pani Krystyna Prokop
KOMISJA DS. ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA I POMOCY SPOŁECZNEJ: Pan Stanisław Myszkowski
W rozszerzonym porządku obrad Nowa Rada Gminy przyjęła uchwały dotyczące zmian w tegorocznym budżecie.
Skip to content