Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy
Najbliższe wydarzenia:

I sesja nowej Rady Gminy i zaprzysiężenie Pani Wójt

22 listopada 2018 Autor: admin

W dniu 22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Sękowa, która miała charakter bardzo uroczysty. Bowiem dziś Wójt Gminy Małgorzata Małuch oraz Radni wybrani w wyborach które odbyły się w dniu 21 października 2018 r. – złożyli swoje ślubowania na najbliższe 5 lat sprawowania swoich funkcji. Sesję otworzył  najstarszy Radny Eugeniusz Wal. Ceremonia ślubowania rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Potem Elżbieta Tenerowicz – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej oraz Danuta Zakrzewska – Urzędnik Wyborczy wręczyły Pani Wójt i radnym zaświadczenia o wyborze. Później nastąpiło ślubowanie radnych i zaprzysiężenie Pani Wójt.

Najważniejszymi punktami sesji były wybranie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Bogusława Moronia, który w głosowaniu tajnym otrzymał 14 głosów „za” i 1 „wstrzymujący się”, zaś na Wiceprzewodniczącego zgłoszono Radną Beatę Śliwa, która w głosowaniu tajnym otrzymała 15 głosów „za”.

Następnie Radni w głosowaniu powołali stałe komisje Rady Gminy na tą kadencję i wybrali ich Przewodniczących.

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Budownictwa i Mienia Komunalnego:

 1. Robert Belczyk
 2. Anna Bernasińska
 3. Jan Bodak
 4. Jan Krygowski – Przewodniczący Komisji
 5. Damian Kukuła
 6. Marzena Liana
 7. Eugeniusz Połeć
 8. Maria Połeć
 9. Krystyna Prokop
 10. Katarzyna Tokarz
 11. Eugeniusz Wal
 12. Anita Ziemba
 13. Zbigniew Myślicki

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sękowa:

 1. Jan Bodak – Przewodniczący Komisji
 2. Eugeniusz Połeć
 3. Jan Krygowski
 4. Eugeniusz Wal
 5. Maria Połeć

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sękowa

 1. Robert Belczyk
 2. Jan Krygowski
 3. Zbigniew Myślicki – Przewodniczący Komisji

Skład Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska:

 1. Anita Ziemba
 2. Anna Bernasińska
 3. Damian Kukuła
 4. Krystyna Prokop – Przewodnicząca Komisji
 5. Maria Połeć
 6. Marzena Liana

Skład Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej:

 1. Jan Bodak
 2. Eugeniusz Wal
 3. Katarzyna Tokarz – Przewodnicząca Komisji
 4. Eugeniusz Połeć

Ponadto w dalszej części sesji  przyjęto roczny program współpracy gminy Sękowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji są transmitowane (obraz + dźwięk) i można je było śledzić w internecie w czasie rzeczywistym.