Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sesja inauguracyjna Rady Gminy Sękowa

08/05/2024 Autor: admin

 W dniu 07 maja 2024 r. odbyła się I sesja Rady Gminy Sękowa, która miała bardzo uroczysty  charakter. Wójt Gminy Małgorzata Małuch oraz Radni wybrani w wyborach które odbyły się w dniu 7 kwietnia 2024 r. – złożyli swoje ślubowanie na najbliższe 5 lat sprawowania swoich funkcji.

Sesję otworzył najstarszy Radny Jan Krygowski. Ceremonia ślubowania rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego.  W dalszej części obrad Pani Zofia Rowińska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej oraz Danuta Zakrzewska – Urzędnik Wyborczy wręczyły Pani Wójt i Radnym zaświadczenia o wyborze.  Ważnym punktem sesji było wybranie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Na przewodniczącego zgłoszono kandydaturę Bogusława Moronia, który w głosowaniu tajnym został wybrany jednogłośnie 15 głosami „za”, natomiast na Wiceprzewodniczącego zgłoszono Radną Beatę Śliwa, która w głosowaniu tajnym również została wybrana jednogłośnie przez Radnych.

 Rada powołała stałe komisje na kadencję 2024 – 2029 i wybrała ich Przewodniczących.

Skład Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, Budownictwa i Mienia Komunalnego: Jan Krygowski – Przewodniczący Komisji  Anna Bernasińska Jan Bodak Paweł Stawarski Marzena Liana Eugeniusz Połeć Maria Połeć Krystyna Prokop Katarzyna Tokarz Marta Bączalska Anita Ziemba Zbigniew Myślicki Robert Belczyk Skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sękowa: Jan Bodak – Przewodniczący Komisji Eugeniusz Połeć Maria Połeć

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Sękowa Robert Belczyk- Przewodniczący Komisji Jan Krygowski Zbigniew Myślicki

Skład Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki i Uzdrowiska: Anna Bernasińska Krystyna Prokop – Przewodnicząca Komisji Marzena Liana Anita Ziemba

Skład Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Pomocy Społecznej: Jan Bodak Katarzyna Tokarz – Przewodnicząca Komisji Stawarski Paweł Marta Bączalska

Sesja została zakończona uroczystymi gratulacjami oraz wręczeniem kwiatów dla Pani Wójt oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sękowa.

Skip to content