Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sesja absolutoryjna i wotum zaufania

04/06/2024 Autor: admin_2

3 czerwca na drugiej sesji Rady Gminy Sękowa, Wójt Gminy Pani Małgorzata Małuch zaprezentowała Raport o stanie Gminy Sękowa, w którym podsumowała swoją działalność, w szczególności realizację: projektów, programów, strategii i uchwał rady gminy, a także aktualny stan gminy we wszystkich sferach działalności w roku 2023. Raport zawierał informacje o najważniejszych inwestycjach, stanie edukacji, pomocy społecznej czy gospodarce odpadami. Wyrazem przyjęcia raportu i akceptacji działań Wójta było jednogłośne udzielenie przez Radę wotum zaufania.
W części absolutoryjnej sesji rady gminy, Wójt przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sękowa, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Nowym Sączu. Budżet roku 2023 – tego był historycznie rekordowy jeśli chodzi o wydatki i przekroczył 53 mln zł, z czego połowa wydatków skierowana została na inwestycje.

Rada Gminy Sękowa udzieliła również jednogłośnie Pani Wójt Małgorzacie Małuch absolutorium z wykonania budżetu 2023 roku.
Poniżej zamieszczamy prezentację z Raportu o stanie Gminy za 2023 rok oraz zbiorczą prezentację sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023.

Prezentacja- Raaport o Stanie Gminy Sękowa za 2023 rok

sprawozdanie z wykonania budzetu za 2023(2)

 

Skip to content