Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Sękowa odwiert GT-1

10/07/2020 Autor: admin

Dziś gościliśmy Piotra Dziadzio – Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu ,który odwiedził odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy Sękowa GT-1. Spotkanie Ministra z władzami samorządowymi miało charakter roboczy i dotyczyło współpracy w zakresie rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionie Sękowej i Gorlic. W spotkaniu uczestniczyli: Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa, Rafał Kukla – Burmistrz Miasta Gorlice, Janusz Pudło – EXALO Drilling, Piotr Długosz – Pro-Invest Solutions, Jarosław Zacharski – ORLEN Upstream, Andrzej Drzymała – PGNIG, Łukasz Szilder – Urząd Gminy Sękowa. Wizyta miała charakter kontrolny potwierdzający prawidłowość prowadzonych prac. Na zakończenie części oficjalnej Minister Dziadzio dziękował wszystkim zebranym za dobrą współprace i wskazywała Gminę Sękowa  jako doby przykład na poszukiwanie alternatywnych źródeł energii odnawialnej w celu ochrony środowiska naturalnego.

Głębokość wierconego otworu o średnicy ok  12  1/4” na dzień dzisiejszy wynosi 1638 m.

Prace wiertnicze rozpoczęte początkiem maja będą trwać prawdopodobnie do końca września  a  zakończenie prac badawczych  zaplanowano na 13.11.2020 r. Całość prac o wartości 18 321 524,04 zł brutto  jest dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne w formie dotacji w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych netto tj. 15 474 348,00 zł w ramach projektu pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Sękowa GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Sękowa”.

Skip to content