Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Ścieżka pieszo rowerowa Sękowa- Wapienne

13 listopada 2020 Autor: admin

Trwają prace związane z budową  ścieżki pieszo- rowerowej  Sękowa – Wapienne o długości 3761 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą 4 punktami przesiadkowymi typu B&R. Zakończenie realizacji prac o wartości 2 521 500  planowane jest na miesiąc lipiec 2021 roku. Inwestycja jest częścią projektu partnerskiego pt. „Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonowania miasta Gorlice” Projekt jest  współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ostatnich dniach także Powiatowy Zarząd Drogowy przebudował przepust na początkowym odcinku objętym projektem w miejscowości Sękowa, zwiększając przekrój przepustu na wypadek wystąpienia dużych ilości wód opadowych.