Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Rekonstrukcja 2018

18 kwietnia 2018 Autor: admin

103. Rocznica Bitwy Gorlickiej

29 kwietnia 2018 r., godz. 15.00, Sękowa, Pańskie Pola

(naprzeciw kompleksu sportowo rekreacyjnego w Sękowej)

Zapraszamy do Sękowej na rekonstrukcje bitwy pod Gorlicami 29 kwiecień godzina 15:00  – Pańskie Pola naprzeciw kompleksu sportowo rekreacyjnego w Sękowej .  Będzie to drugie wydarzenie w ramach wspólnego projektu transgranicznego „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza.

SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE:

POGLĄDOWA MAPA

Zapraszamy do wspólnego uczczenia ważnej dla mieszkańców regionu Gorlic uroczystości 103 rocznicy bitwy pod Gorlicami.

W sobotę 28 kwietnia zapraszamy wszystkich mieszkańców na mszę w intencji poległych na cmentarzu nr 80 w Sękowej.

Msza rozpocznie się o godzinie 19:00.

Wyjście z kompleksu sportowego z pochodniami godzina 18: 40

Informacje o rekonstrukcji

Gorlice 103 lata temu…

“Gdy zbliżał się koniec feryi głównych w roku 1914, burza wojenna objęła już obszary pograniczne północno – wschodniej połaci kraju. Wiadomości o krwawych walkach pojawiały się coraz częściej. Na przyległej stacyi kolejowej w Zagórzanach spotykano już pociągi z jeńcami lub rannymi żołnierzami. Na przyjęcie rannych bojowników przygotowany był w mieście szpital i cały zastęp teoretycznie i praktycznie przygotowanych sanitaryuszek. W domach prywatnych stały gotowe łóżka dla chorych żołnierzy lub rekonwalescentów, była dla nich zapewniona opieka rodzinna. Mówiono wiele o wojnie, przygotowywano się do niej publicznie i prywatnie, lecz każdy był silnie przekonany, że miasto ze względu na swe górskie położenie, oddalone od głównych szlaków kolejowych, nie stanie się nigdy terenem walk, do której w ogólnej opinii nadawać się mogły tylko tereny otwarte umożliwiające akcyę wojenną milionowym armiom. Można całkiem stanowczo powiedzieć, że nie było w całem mieście jednego mieszkańca, w którego głowie powstałaby myśl, iż przyjdzie czas i to wnet, kiedy wszystkie wzgórza otaczające miasto zaroją się od wojsk wszelkiego rodzaju broni, że tysiące dział otworzą swe paszcze aby zionąć ze swych gardzieli śmierć i zniszczenie”

Wybuch I wojny światowej w lipcu 1914 r. sprawił, że terenem działań wojennych stała się Galicja, gdzie przebiegał front rosyjsko-austriacki.

Nacierające w kierunku południowo-zachodnim oddziały rosyjskie po raz pierwszy zajęły Gorlice 15 XI. Wyparte przez wojska austriackie 12 XII, odbiły je ponownie już w dniach 26-28 XII, rozpoczynając ich 126-dniową okupację.

Zajęte w tych dniach przez Rosjan miasto znalazło się na samej linii frontu rosyjsko-austriackiego, który na okres kilku miesięcy (…) ustabilizował się (…) Do końca kwietnia 1915 r. na tym odcinku frontu działania wojenne przybrały charakter typowej wojny pozycyjnej, której największymi ofiarami były miejscowości leżące na samej linii frontu, zwłaszcza Gorlice, Sękowa i Łużna, nieustannie ostrzeliwane i grabione.

2 V 1915 r., o godz 6 rano ponad tysiąc dział rozpoczęło potężny ostrzał rosyjskich pozycji na pierwszej linii. Wydawało się, że nastał sądny dzień. Dymy z płonącej rafinerii przykryły niebo. Huk wybuchów zlewał się w jeden nieprzerwany grzmot. Ziemia drżała od eksplozji. Wszędzie był tylko ogień i dym.

Do wieczora 2 V 1915 r. z Gorlic wyparto wszystkie oddziały rosyjskie. (…)

Bitwa pod Gorlicami była największą bitwą stoczoną na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej. Poniosło w niej śmierć ok. 20 tys. żołnierzy, przedstawicieli wszystkich narodowości Środkowo-Wschodniej Europy m.in. Niemców, Rosjan, Austriaków, Polaków, Ukraińców, Węgrów, Słowaków, Czechów. Dawnych wrogów pojednała śmierć i wspólne cmentarze.

Już po raz 8. w Sękowej nieopodal Gorlic odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Gorlickiej
z 2 maja 1915 r.,  zorganizowana  – tradycyjnie już – przez: Grupę Rekonstrukcji Historycznej “Gorlice 1915”, Urząd Gminy Sękowa i Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej. Wydarzenie przygotowywane jest w ramach projektu transgranicznego „Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza”.

Zmiany w samym przebiegu  inscenizacji- w odniesieniu do tego, do czego widzowie przywykli – spore: przede wszystkim zmienia się w tym roku miejsce wydarzenia, bowiem będzie się ono rozgrywało po przeciwnej stronie drogi niż do tej pory, więc naprzeciwko “Orlika” w Sękowej. A co poza tym? – do rekonstruktorów widzowie już przywykli, do kawalerii – również, samoloty z okresu I Wojny Światowej – też są im znane, wyśmienite żołnierskie jadło – w równym stopniu. To będzie na pewno, ale przygotowane w odmienny sposób, efektowny, barwny, zaskakujący. Za to zupełną nowością na pewno będzie “zmotoryzowanie” inscenizacji przez zaangażowanie w jej przebieg pojazdów z epoki (osobowych i ciężarowych). Samo również zakończenie rekonstrukcji będzie odmienne – mocno symboliczne, aktorskie, nawiązujące do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak zwykle również Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Sękowej przygotowali szereg wydarzeń towarzyszących – dla ducha i dla ciała.

 

Więcej na stronach:

https://www.facebook.com/events/211780079577929/ ,

http://www.sekowa.pl/

DODATKOWE DOKUMENTY:

regulamin rekonstrukcji