Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

REALIZACJA ZADANIA PN.  „BUDOWA KĄPIELISKA KRYTEGO W SĘKOWEJ”

14/07/2022 Autor: admin

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/638822

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/638822

Skip to content