Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Uwaga nowy nabór do projektu

12 września 2023 Autor: admin

Uwaga nowy nabór do projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 

Szanowni Mieszkańcy

Gminy Sękowa

Gmina Sękowa we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki realizuje wspólny Projekt pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

W ramach Projektu został ogłoszony dodatkowy  nabór uzupełniający na montaż zbiorników wód opadowych, w którym zaplanowano dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę dla mieszkańców. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do lepszego zagospodarowania wody opadowej, łagodzenia skutków suszy i zmian klimatu, rozwoju i promocji rozwiązań w zakresie małej retencji na obszarze objętym Projektem, a także oszczędności zasobów wodnych.

W ramach projektu planowana jest dostawa i montaż Zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę o pojemności ok. 650 l wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej tj. pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym.

Szczegółowe informacje o Projekcie, w tym warunki uczestnictwa, wysokość dofinansowania oraz procedura zgłaszania się do Projektu określone są w Regulaminie
i umowie z mieszkańcem.

Deklarację przystąpienia do projektu należy składać w Urzędzie Gminy Sękowa pok. nr 13.
(do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie).

Informacje o Projekcie można także uzyskać w Urzędzie Gminy Sękowa  tel.18 3518016
wew. 33 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. 134437020.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch

Skip to content