Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

PRZEBUDOWA DROGI NR 977 OBEJMUJĄCĄ BUDOWĘ CHODNIKA W M. MAŁASTÓW W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 977 ODC. REF. 270 KM 0+686 – 0+994; 1+212 – 1+442

15/09/2022 Autor: Kinga Szloch

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661292

Dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia (m.in. ogłoszenie o zamówieniu, SWZ z załącznikami, zmiany i wyjaśnienia SWZ) udostępniane są na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za  pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661292

Skip to content