Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Projekty transgraniczne zakończone z sukcesem

27/03/2024 Autor: admin_2

Z powodzeniem zrealizowaliśmy 2 projekty transgraniczne. Pierwszy, pt. „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego” w ramach którego powstał park rekreacji z urządzeniami doświadczeń sensorycznych, droga dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej Siary-Owczary oraz aplikacja mobilna ułatwiająca zwiedzanie obiektów UNESCO.  Natomiast drugi projekt, „Ocalić od zapomnienia – wzmacnianie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizację nekropolii I wojny światowej polsko-słowackiego pogranicza”, przyczynił się do odrestaurowania 26 cmentarzy w tym dwunastu na terenie gminy Sękowa, umacniając pamięć o poległych oraz historię regionu także za sprawą parku historycznego i wystawy cmentarzy. Dzięki tym działaniom wnieśliśmy znaczący wkład w rozwój turystyki oraz ochronę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego na terenach Polsko-Słowackiego pogranicza.

Nie ma wątpliwości, że realizacja tych projektów stanowi nasz wspólny sukces. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez partnerstwa z miastami Bobowa, Stropkov i gminą Nižná Polianka, a także Małopolskim Centrum Usług Wspólnych. Dziękujemy serdecznie za współpracę Instytucji Zarządzającej WST Kraków, kontrolerom,  Wojewodzie Małopolskiemu, służbom konserwatorskim , wykonawcom prac i wszystkim którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do osiągnięcia sukcesu. Realizacja projektów była możliwa dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Skip to content