Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Pomoc dla przedsiębiorców – aktualizacja

09/05/2020 Autor: admin

Szanowni Przedsiębiorcy

Mając świadomość, że w związku w epidemią koronawirusa wielu z Was znalazło się w ciężkim położeniu i oczekuje pomocy ze strony samorządu lokalnego, przygotowałam odpowiednie rozwiązania, które na ostatniej sesji Rady Gminy Sękowa, zostały przyjęte.  Podjęta uchwała w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszów przypadających Gminie Sękowa w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2),  umożliwia Państwu skorzystanie z odstąpienia od dochodzenia należności czynszowych za miesiąc kwiecień i maj 2020 r. Mam nadzieję, że dla tych z Państwa, którzy  w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, zostali zmuszeni do zawieszenia lub ograniczenia prowadzonych działalności będzie to wymierna pomoc.

 

Wójt Gminy Sękowa

Małgorzata Małuch


Wypełniony wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu czynszu najmu/dzierżawy za miesiące: kwiecień i maj 2020 r. w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 należy złożyć w formie i trybie określonym w uchwale nr XIV/169/2020 Rady Gminy Sękowa z dnia 17 kwietnia 2020 r.

UWAGA 

Wnioski można składać od 24.04.2020 r. 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z pracownikiem Urzędu Gminy Sękowa Janem Szczepańskim – tel. 18 351 80 17 w. 30, email  ugsekowa@sekowa.pl

Załączniki:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Uchwała nr XIV_169_2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności

Wniosek

Skip to content