Przejdź do treści
Logo BIP prowadzące po kliknięciu do strony Biuletynu Informacji Publicznej
Panorama Gminy

Podsumowanie Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2014 – 2020

23/05/2024 Autor: admin_2

Zmieniające się od wielu lat otocznie, poprzez ciągłe podnoszenie standardu życia, to już dla nas nic nowego czy zaskakującego. Patrząc jednak na tak wiele pozytywnych zmian, trzeba sobie zadać pytanie skąd to wszystko co nowe, wyremontowane czy coraz bardziej ekologiczne się bierze?

Dzisiaj zapewne nawet najwięksi sceptycy przyznają, że akcesja Polski do struktur Unii Europejskiej przyniosła naszemu krajowi korzyści. Najbardziej namacalnym przykładem są właśnie samorządy terytorialne, które przecież organizują najbliższe nam wszystkim środowisko do realizacji podstawowych celów życiowych. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej, remonty dróg i budowa ścieżek rowerowych, rozbudowa szkół i przedszkoli, organizacja miejsc do rekreacji czy cały szereg działań społecznych to tylko niektóre sfery funkcjonowania gmin wiejskich i miejskich wsparte funduszami unijnymi.

Niewątpliwie Gmina Sękowa jest przykładem samorządu, który z integracji z Unią Europejską czerpie pełnymi garściami. Potwierdza to dość dosadnie raport roczny, opublikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W przygotowanym zestawieniu, pokazującymi wykorzystanie środków unijnych z perspektywy finansowej 2014 – 2020, z których część projektów realizowana była do 2023 roku, Gmina Sękowa wykonała aż 67 na łączną kwotę 104 mln zł.

Tak wyjątkowo wysoki wynik na tle gmin powiatu gorlickiego jest o tyle doniosły, że w przeliczeniu na mieszkańca otrzymujemy kwotę 15.475,00 zł. uzyskanego dofinansowania, co stanowi zupełny rekord. Dla zobrazowania osiągniętego wyniku, przedstawiamy poniżej wyciąg z marszałkowskiego zestawienia na tle powiatu i całego województwa małopolskiego.

 

Fundusze Europejskie w Małopolsce link do Raportu pdf.

Fundusze-Europejskie-2023

Zdjęcia źródło: Fundusze Europejskie w Małopolsce

Skip to content